December 7, 2021

Symud Cymru Ymlaen: Cynlluniau Llafur ar gyfer Senedd gryfach

Also available in: English Rhagarweiniad Fis diwethaf arwyddodd Llafur gytundeb cydweithredu pwysig gyda Phlaid Cymru. Mae’r cytundeb yn cyflwyno rhaglen radical i’w chyflawni gan Lafur Cymru mewn cydweithrediad ag aelodau Plaid Cymru yn y Senedd. Mae’r cytundeb yn ymwneud â meysydd allweddol fel ynni a hinsawdd; hefyd tai, ynghyd ag ymrwymiad i Ddiwygio Etholiadau’r Senedd. Mae’r cynigion hyn yn cynnwys …

Continue reading